Witaj w sklepie Admiri.pl

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Składanie zamówienia
 3. Płatność
 4. Realizacja zamówienia
 5. Dostawa
 6. Wymiana
 7. Zwrot (Prawo do odstąpienia od umowy)
 8. Reklamacja
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Postanowienia końcowe

REGULAMIN

(obowiązuje od dnia 19.03.2023 roku)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy ADMIRI.pl, działający pod adresem www.ADMIRI.pl (zwany dalej sklepem internetowym lub sklepem ADMIRI.pl), prowadzony jest przez firmę Architextile z siedzibą w Łodzi, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 65613, NIP: 548-247-05-85, REGON: 100817838 (zwaną dalej również jako Sprzedający).
 2. Sklep internetowy ADMIRI.pl prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż detaliczną towarów z działów odzież, biżuteria, galanteria, akcesoria i dodatki odzieżowe.
 3. Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu, który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie ADMIRI.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Wszystkie ceny towarów widoczne w sklepie ADMIRI.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które ustalane są zgodnie z obowiązującym w momencie składania zamówienia Cennikiem Dostawy.
 5. Do każdego zamówienia złożonego w sklepie internetowym wystawiany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT (na życzenie Klienta).
 6. Informacje zamieszczone na stronie sklepu ADMIRI.pl, w tym ceny oraz opisy dostępnych produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Klient za pośrednictwem sklepu ADMIRI.pl składa Sprzedającemu ofertę kupna, która staje się wiążącą umową sprzedaży w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 7. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest ostateczna i wiążąca. Cena ta jest niezależna od zmian w sklepie internetowym, które mogą pojawić się po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów znajdujących się w ofercie sklepu ADMIRI.pl, a także wycofywania lub wprowadzania towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu oraz organizowania wyprzedaży. Wymienione zmiany nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.
 9. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ADMIRI.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych.
 10. Realizacja zamówień na towary objęte sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą, których ilość jest ograniczona, będzie dokonywana według kolejności napływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania ich dostępnych zapasów.

II SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. W sklepie internetowym ADMIRI.pl dostępne są następujące formy składania zamówień:
  1. on-line - za pośrednictwem strony internetowej ADMIRI.pl.
   Zamówienia on-line można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za wyjątkiem okresów przerw technicznych oraz urlopu, które ogłoszone będą komunikatem na stronie głównej sklepu internetowego.
 2. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko
  2. adres dostawy na terenie Polski (nie będący adresem skrzynki pocztowej)
  3. numer telefonu kontaktowego
  4. adres e-mail
  5. kod zamawianych produktów wraz z wybranymi kolorami/wzorami (jeśli dotyczy)
  6. wybrany sposób płatności
  7. wybrany sposób dostawy
  Wszystkie wyżej wymienione informacje podane przez Klienta podczas składania zamówienia powinny być prawidłowe, kompletne i aktualne.
 3. Zamówienia on-line można składać wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go poprzez stronę internetową www.admiri.pl. Klient ma możliwość dokonywania zakupów on-line bez uprzedniej rejestracji.
 4. Warunkiem poprawnej rejestracji w sklepie ADIMIRI.pl jest wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej www.admiri.pl i podanie w nim danych osobowych, działającego adresu e-mail, loginu oraz hasła, dzięki którym Klient będzie miał dostęp do swojego konta w sklepie ADMIRI.pl.
 5. Proces złożenia zamówienia on-line na towary oferowane w sklepie ADMIRI.pl przebiega w następujących krokach:
  1. Klient dokonuje wyboru towaru zamieszczonego na stronie sklepu ADMIRI.pl.
  2. Na karcie produktu Klient zaznacza wybraną kolorystykę, rozmiar oraz ilość wybranego towaru, a następnie dodaje go do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
  3. Po dodaniu do koszyka wszystkich wybranych produktów Klient przechodzi do kasy, gdzie wskazane są wybrane produkty oraz kwota do zapłaty. Na tym etapie Klient może dokonać modyfikacji zamówienia poprzez usunięcie wybranych produktów lub zmianę ich ilości. Każdorazowa zmiana zatwierdzana jest przyciskiem „Aktualizuj koszyk”.
  4. Po akceptacji zawartości zamówienia oraz kwoty do zapłaty Klient przechodzi do następnego etapu składania zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Przejdź do Kasy”. Klient podaje adres dostawy, wybiera formę dostawy oraz sposób płatności, potwierdza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację, a następnie zatwierdza zamówienie przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  5. W przypadku wyboru płatności przelewem on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24 Klient zatwierdza złożenie zamówienia przyciskiem „Kontynuuj” po czym przenoszony jest na stronę wybranego banku, gdzie ma możliwość opłacenia złożonego zamówienia.
 6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu oraz modyfikować swoje dane teleadresowe do momentu zatwierdzenia złożenia zamówienia przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności przelewem on-line).
 7. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę klienta złożoną Sprzedającemu, co do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzymuje on drogą mailową wiadomość mówiącą o otrzymaniu zamówienia przez Sprzedającego, w której podane są szczegóły zamówienia oraz numer zamówienia, którym należy posługiwać się podczas kontaktów ze Sprzedawcą.
 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty e-mail. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. W przypadku wyboru sposobu płatności z góry (płatność przelewem on-line, przelewem tradycyjnym lub kartą płatniczą) Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub z niego zrezygnować jedynie do momentu dokonania wpłaty.
 11. Chęć dokonania zmian w zamówieniu lub rezygnacji z zamówienia zgodnie z pkt. II 10. niniejszego Regulaminu należy zgłosić Sprzedającemu drogą mailową, pisząc na adres mailowy sklepu podany w zakładce Kontakt.
 12. Zamówienia pozostają aktywne przez 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku otrzymania wpłaty na rachunek Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, Zamówienie zostanie anulowane.

III PŁATNOŚĆ

 1. W sklepie ADMIRI.pl dostępne są następujące sposoby płatności:
  1. Przelewem on-line – bezpieczna płatność elektroniczna dokonywana za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
  2. Kartą płatniczą (VISA, Mastercard) - płatność dokonywana i autoryzowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24, w trakcie bezpiecznego i szyfrowanego połączenia.
   Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  3. Przelewem tradycyjnym – wpłata dokonywana jest na konto bankowe Sprzedającego. Klient dokonuje samodzielnego przelewu logując się na stronę swojego banku, odwiedzając placówkę banku lub zleca wykonanie przelewu na poczcie.
 2. Klient jest zobowiązany do wpłaty ceny łącznej zakupu zamówionych produktów powiększonej o koszty transportu zgodne z Cennikiem Dostawy obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 3. Za moment dokonania płatności uznaje się moment wpływu zapłaty na rachunek Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym na konto Sprzedającego) lub moment potwierdzenia dokonania płatności (w przypadku płatności przelewem on-line lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24).

IV REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Proces realizacji zamówienia polega na skompletowaniu towaru, wystawieniu dowodu sprzedaży, przygotowaniu towaru do wysyłki oraz nadaniu przesyłki.
 3. Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania przez Klientów.
 4. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W tym przypadku Klient ma prawo wybrać częściową realizację lub zrezygnować ze złożonego zamówienia, wysyłając stosowną informację na adres mailowy sklepu podany w zakładce Kontakt. Realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do momentu powiadomienia Sprzedającego o decyzji Klienta. W przypadku braku stosownej informacji po upływie 7 dni od momentu powiadomienia Klienta zamówienie zostanie anulowane.
 6. W przypadku niedostępności wszystkich towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W tym przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania całości zamówienia.
 7. W przypadku, gdy Klient opłacił zamówienie i zostało ono anulowane Sprzedający zwróci Klientowi całość wpłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego opłacono zamówienie.
 8. W przypadku, w którym Klient opłacił całość zamówienia, a z powodu niedostępności części towarów objętych zamówieniem wybrał jego częściową realizację, Sprzedający zwróci Klientowi część wpłaconej kwoty odpowiadającą wartości niezrealizowanego zamówienia na rachunek bankowy, z którego opłacono zamówienie.
 9. W przypadku wystąpienia nadpłaty Sprzedający zwróci Klientowi kwotę nadpłaty na rachunek bankowy, z którego opłacono zamówienie.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy:
  1. dane podane w formularzu zamówienia są niepełne, błędne lub niezgodne z prawdą
  2. płatność za zamówienie nie zostanie uiszczona w ciągu 7 dni kalendarzowych
  3. Klient nie odbierze przesyłki

V DOSTAWA

 1. Towar zamówiony w sklepie ADIMRI.pl dostarczany jest wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Na czas otrzymania przesyłki przez Klienta składają się: czas realizacji zamówienia + czas dostawy przesyłki przez wybranego dostawcę. Czas realizacji zamówienia dodatkowo może ulec wydłużeniu z powodu oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty na rachunku Sprzedającego (przy płatności przelewem tradycyjnym) bądź oczekiwania na autoryzację wpłaty przez serwis płatności Przelewy24 (przy płatności przelewem on-line lub kartą płatniczą).
 3. W sklepie ADMIRI.pl dostępne są następujące sposoby dostawy:
  1. Paczka pocztowa - za pośrednictwem Poczty Polskiej
  2. Przesyłka kurierska - za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
  3. Paczkomat - za pośrednictwem firmy InPost
 4. Przewidywany czas dostawy wynosi:
  1. Paczka pocztowa - do 2 dni roboczych po dniu nadania
  2. Przesyłka kurierska - następnego dnia roboczego po dniu nadania
  3. Paczkomat - do 2 dni roboczych po dniu nadania
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 6. Koszt dostawy towaru ponosi Klient zgodnie z Cennikiem Dostawy obowiązującym w chwili składania zamówienia.
 7. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt sklepu ADMIRI.pl. Informacja nt. aktualnie obowiązującego limitu jest umieszczona na stronach sklepu w zakładce „Dostawa”, a także w zakładce „Koszyk”.
 8. Po przekazaniu przesyłki przewoźnikowi Klient otrzymuje drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w zamówieniu) informację o nadaniu przesyłki zawierającą szczegóły zamówienia, datę wysyłki oraz numer nadawczy. Klient ma możliwość śledzenia drogi przesyłki na stronie internetowej przewoźnika.
 9. Podczas odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności pracownika Poczty Polskiej bądź kuriera stan techniczny przesyłki, a w szczególności stan opakowania zewnętrznego, kompletność zawartości przesyłki, a także czy towar nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy w obecności pracownika firmy przesyłkowej sporządzić protokół szkody w dwóch jednobrzmiących kopiach podpisany przez Klienta oraz pracownika firmy przesyłkowej. Więcej informacji nt. zgłaszania szkody wynikłej z transportu przesyłki znajduje się w dziale Tematy Pomocy.
 10. Podczas odbioru przesyłki z Paczkomatu Klient powinien sprawdzić stan techniczny przesyłki i w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń zgłosić reklamację poprzez wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu. Jeżeli Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki później niż przy jej odbiorze z Paczkomatu (do 7 dni od odebrania), wówczas zobowiązany jest zgłosić się z przesyłką do oddziału InPost, w celu sporządzenia protokołu szkody i zgłoszenia reklamacji.

VI WYMIANA

 1. Aby dokonać wymiany zakupionych w sklepie ADMIRI.pl produktów należy zwrócić produkt zgodnie z procedurą zwrotu, a następnie dokonać ponownego zakupu dowolnego produktu wybranego z oferty sklepu.
 2. Procedura wymiany dotyczy tylko tych towarów, które nie noszą śladów korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII ZWROT (PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

 1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny (zgodnie z Ustawą z dn. 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Rok 2014, poz. 827).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom, czyli osobom fizycznym dokonującym z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Na odstąpienie od umowy Klient dokonujący zakupu w sklepie ADMIRI.pl ma 100 dni kalendarzowych od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
 6. Klient może zgłosić chęć odstąpienia od umowy przez przesłanie na adres zwroty@admiri.pl informacji zawierającej następujące dane:
  1. numer zamówienia
  2. nazwa produktu podlegającego zwrotowi
  3. data otrzymania towaru
 7. Jeżeli Klient skorzysta z w/w możliwości, Sprzedający prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 8. Zalecane jest, by Klient przesłał wraz ze zwracanym towarem dowód zakupu potwierdzający sprzedaż (paragon lub F-VAT) oraz wypełniony i podpisany Formularz Zwrotu (dokumenty te znajdują się w przesyłce oraz w załączniku do wiadomości mailowej potwierdzającej wysłanie zamówienia).
 9. Zwracany towar należy przesłać listem poleconym, paczką pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
  ADMIRI
  ul. Narutowicza 40/1
  90-135 Łódź
  z dopiskiem ADMIRI.pl - ZWROT
 10. Klient powinien odesłać zwracany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia pisemnego odstąpienia od umowy.
 11. Koszt odesłania zwracanego towaru do siedziby Sprzedającego ponosi Klient.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedajacego).
 13. Należność, o której mowa w punkcie VII ppkt. 11 Regulaminu zostanie zwrócona niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedający zostanie poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 14. Zwrotu płatności dokona Sprzedający przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 15. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 16. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w zakupionym towarze lub niezgodności zakupionego towaru z umową, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu (zgodnie z zapisami ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dn. 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Rok 2014, poz. 827)).
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi (zgodnie z art. 568 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)).
 3. Różnice pomiędzy otrzymanym przez Klienta towarem, a towarem prezentowanym na stronie sklepu ADMIRI.pl (takie jak np. kolor towaru lub jego proporcje itp.), wynikające wyłącznie z rodzaju oraz ustawień sprzętu użytego przez Klienta podczas składania zamówienia nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
 4. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w wybrany przez siebie sposób:
  1. pisemnie na adres: ADMIRI, ul. Narutowicza 40/1
   90-135 Łódź
  2. telefonicznie: +48 502 294 266
  3. mailowo: zwroty@admiri.pl
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
  1. numer zamówienia
  2. data dokonania zakupu
  3. nazwa produktu podlegającego reklamacji
  4. przyczyna złożenia reklamacji
  5. w razie potrzeby można również dołączyć zdjęcia produktu prezentujące wady/uszkodzenia/braki itp.
 6. Zalecane jest, by Klient przesłał wraz z reklamowanym produktem dowód zakupu potwierdzający sprzedaż (paragon lub F-VAT) oraz wypełniony i podpisany Formularz Reklamacyjny (dokument przesyłany jest w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Kilenta).
 7. Reklamowany towar należy przesłać listem poleconym, paczką pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
  ADMIRI
  ul. Narutowicza 40/1
  90-135 Łódź
  z dopiskiem ADMIRI.pl - REKLAMACJA
 8. Produkty podlegające reklamacji należy odesłać na własny koszt. Koszty związane z odesłaniem towaru zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem.
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez sklep ADMIRI.pl przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 10. Podczas dokonywania zgłoszenia reklamacyjnego Klient ma prawo określić swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań sklepu wynikających z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.
  Klient może wybrać:
  1. obniżenie ceny reklamowanego towaru
  2. naprawę reklamowanego towaru
  3. wymianę reklamowanego towaru na nowy
  4. zwrot równowartości kwoty zakupionego produktu wraz z kosztem jego wysyłki
  W przypadku naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy, koszt dostawy do Klienta ponosi Sprzedający.
 11. W przypadku uzasadnionej reklamacji, jeżeli ani naprawa, ani wymiana reklamowanego towaru nie będą możliwe Sprzedający zwróci Klientowi równowartość kwoty zakupionego produktu wraz z kosztem jego wysyłki.
 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie przesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 13. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym ADMIRI.pl, Klient wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych w zamówieniu danych osobowych przez firmę Architextile, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
 2. Podane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym zwłaszcza w celu skutecznego doręczenia zakupionych towarów do Klienta, w związku z tym mogą być przekazywane firmom przewozowym świadczącym usługi z zakresu dostawy towarów.
 3. Kupujący dokonujący w sklepie ADMIRI.pl płatności za nabywane towary za pośrednictwem serwisu Przelewy24 wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności firmie PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8.
 4. Podanie danych osobowych w trakcie składania zamówienia przez Klienta jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia w sklepie.
 5. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności, w celu dostarczania materiałów informacyjnych o aktualnej ofercie oraz promocjach, w postaci newslettera.
 6. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych w celu ich weryfikacji, poprawiania oraz uaktualniania. Klient może także zażądać całkowitego usunięcia swoich danych z systemu oraz usunięcia swojego adresu poczty elektronicznej z bazy danych newslettera.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie zamieszczone na stronie sklepu internetowego ADMIRI.pl znaki towarowe i nazwy należą do ich prawnych właścicieli, i mogą być nazwami oraz znakami zastrzeżonymi, na stronach sklepu ADMIRI.pl prezentowane są jedynie w celach informacyjnych.
 2. Intencją Sprzedającego jest, by wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego ADMIRI.pl rozwiązywać na drodze polubownej. W przypadku sporu sądowego sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w tym Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Sklep ADMIRI.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w szczególności, gdy Klient nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub wcześniejsza historia współpracy podważa wiarygodność Klienta.
 5. Użytkownik korzystający ze strony sklepu internetowego ADMIRI.pl zobowiązany jest do:
  1. Nieumieszczania na stronie sklepu oraz niedostarczania sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
  2. Korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz nieuciążliwy dla innych użytkowników sklepu.
  3. Korzystania z treści zamieszczonych w sklepie wyłącznie na użytek własny.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie ogłoszony na stronie www.admiri.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą upływu 7 dni kalendarzowych od opublikowania zmian Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Regulaminu.