Witaj w sklepie Admiri.pl

Reklamacje

Warunki i termin składania reklamacji

Mają Państwo prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad fizycznych w zakupionym towarze lub niezgodności zakupionego towaru z umową (zgodnie z zapisami ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dn. 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Rok 2014, poz. 827)).
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu (zgodnie z art. 568 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)).
Różnice pomiędzy otrzymanym przez Klienta towarem, a towarem prezentowanym na stronie sklepu ADMIRI.PL (takie jak np. kolor towaru lub jego proporcje itp.), wynikające wyłącznie z rodzaju oraz ustawień sprzętu użytego przez Klienta podczas składania zamówienia nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
Do przesyłki z towarem podlegającym reklamacji należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz Reklamacyjny.
Przesyłki odsyłane za pobraniem (płatne przy odbiorze) nie będą przyjmowane.

W jaki sposób dokonać reklamacji?

 1. Zgłoszenia reklamacji można dokonać poprzez przesłanie na adres zwroty@admiri.pl informacji zawierającej następujące dane:
  a) numer zamówienia
  b) data dokonania zakupu
  c) nazwa produktu podlegającego reklamacji
  d) przyczyna złożenia reklamacji
 2. Do przesyłki z towarem objętym reklamacją należy dołączyć wypełniony, wydrukowany i podpisany Formularz Reklamacyjny (pobierz Formularz).
 3. Zalecane jest przesłanie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu potwierdzającego sprzedaż (paragon lub F-VAT).
 4. Prosimy o odesłanie produktów podlegających reklamacji listem poleconym,paczką pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
  ADMIRI
  ul. Narutowicza 40/1
  90-135 Łódź
  (tel. +48 502 294 266)
  Koniecznie z dopiskiem „ADMIRI.pl – REKLAMACJA”
 5. Produkty objęte reklamacją należy odesłać na własny koszt. Koszty związane z odesłaniem towaru zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 7. Podczas dokonywania zgłoszenia reklamacyjnego mają Państwo prawo określić swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań sklepu wynikających z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji. Mogą Państwo wybrać: obniżenie ceny reklamowanego towaru, naprawę reklamowanego towaru, wymianę reklamowanego towaru na nowy lub zwrot kwoty zakupu towaru wraz z kosztem jego wysyłki. W przypadku naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy, koszt dostawy do Klienta ponosi Sprzedający.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, jeżeli ani naprawa, ani wymiana towaru objętego reklamacją nie będą możliwe zwrócimy Państwu równowartość kwoty zakupionego produktu wraz z kosztem jego wysyłki.