Witaj w sklepie Admiri.pl

Wymiana, zwroty i reklamacje

WYMIANA

Aby dokonać wymiany zakupionych w sklepie ADMIRI produktów należy zwrócić produkt zgodnie z opisaną poniżej procedurą zwrotu, a następnie dokonać ponownego zakupu dowolnego wybranego z oferty sklepu produktu.
Procedura wymiany dotyczy tylko tych produktów, które nie noszą śladów korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZWROT TOWARU - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Warunki i termin zwrotu

Mają Państwo prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny (zgodnie z Ustawą z dn. 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Rok 2014, poz. 827).
Zakupione w sklepie ADMIRI produkty można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wydania towaru lub doręczenia przesyłki.
Do zwracanego towaru należy dołączyć Formularz Zwrotu. Dzięki jego wypełnieniu procedura zwrotu przebiegnie szybciej.
Zgodnie z Regulaminem Sklepu bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt odesłania) zwracanego towaru do siedziby sklepu ADMIRI ponosi Klient.
Przesyłki odsyłane za pobraniem (płatne przy odbiorze) nie będą przyjmowane.

W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia zwróconych rzeczy do Klienta, jeżeli:

 1. forma dostawy wybrana przez Klienta była najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez sklep
 2. oraz zwrotowi podlegają wszystkie produkty objęte zamówieniem Klienta

W jaki sposób dokonać zwrotu?

 1. Prosimy o zgłoszenie chęci dokonania zwrotu poprzez przesłanie na adres zwroty@admiri.pl informacji zawierającej następujące dane:
  a) numer zamówienia
  b) nazwa produktu, który chcą Państwo zwrócić
  c) data otrzymania towaru
 2. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć wypełniony, wydrukowany i podpisany Formularz Zwrotu (pobierz Formularz).
 3. Zalecane jest przesłanie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu potwierdzającego sprzedaż (paragon lub F-VAT).
 4. Zwracane produkty należy odesłać listem poleconym lub paczką pocztową na adres:
  ADMIRI
  ul. Omłotowa 12/14
  94-251 Łódź
  (tel. +48 502 294 266)
  Koniecznie z dopiskiem „ADMIRI – ZWROT”
 5. Na odesłanie produktu do siedziby firmy mają Państwo 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy.

REKLAMACJA

Warunki i termin składania reklamacji

Mają Państwo prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad fizycznych w zakupionym towarze lub niezgodności zakupionego towaru z umową (zgodnie z zapisami ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dn. 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Rok 2014, poz. 827)).
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu (zgodnie z art. 568 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)).
Różnice pomiędzy otrzymanym przez Klienta towarem, a towarem prezentowanym na stronie sklepu ADMIRI.PL (takie jak np. kolor towaru lub jego proporcje itp.), wynikające wyłącznie z rodzaju oraz ustawień sprzętu użytego przez Klienta podczas składania zamówienia nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
Do przesyłki z towarem podlegającym reklamacji należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz Reklamacyjny.
Przesyłki odsyłane za pobraniem (płatne przy odbiorze) nie będą przyjmowane.

W jaki sposób dokonać reklamacji?

 1. Zgłoszenia reklamacji można dokonać poprzez przesłanie na adres zwroty@admiri.pl informacji zawierającej następujące dane:
  a) numer zamówienia
  b) data dokonania zakupu
  c) nazwa produktu podlegającego reklamacji
  d) przyczyna złożenia reklamacji
 2. Do przesyłki z towarem objętym reklamacją należy dołączyć wypełniony, wydrukowany i podpisany Formularz Reklamacyjny (pobierz Formularz).
 3. Zalecane jest przesłanie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu potwierdzającego sprzedaż (paragon lub F-VAT).
 4. Prosimy o odesłanie produktów podlegających reklamacji listem poleconym lub paczką pocztową na adres:
  ADMIRI
  ul. Omłotowa 12/14
  94-251 Łódź
  (tel. +48 502 294 266)
  Koniecznie z dopiskiem „ADMIRI – REKLAMACJA”
 5. Produkty objęte reklamacją należy odesłać na własny koszt. Koszty związane z odesłaniem towaru zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 7. Podczas dokonywania zgłoszenia reklamacyjnego mają Państwo prawo określić swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań sklepu wynikających z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji. Mogą Państwo wybrać: obniżenie ceny reklamowanego towaru, naprawę reklamowanego towaru, wymianę reklamowanego towaru na nowy lub zwrot kwoty zakupu towaru wraz z kosztem jego wysyłki. W przypadku naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy, koszt dostawy do Klienta ponosi Sprzedający.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, jeżeli ani naprawa, ani wymiana towaru objętego reklamacją nie będą możliwe zwrócimy Państwu równowartość kwoty zakupionego produktu wraz z kosztem jego wysyłki.